Szanowni Państwo

      W związku ze zwiększającą się chemizacją rolnictwa w Polsce, rosną zagrożenia związane ze stanem środowiska naturalnego. Wzrost chemizacji przyczynia się do zanieczyszczeń wód gruntowych oraz zmniejszeniem bioróżnorodności organizmów. W związku z ustawą o Integrowanej Produkcji Roślinnej firma Agro Synteza wychodząc naprzeciw tym wymaganiom wprowadziła program Interwencje w Uprawach.

Polecamy Państwu organiczne nawozy stałe i płynne do produkcji roślinnej, dzięki którym poprawia się żyzność gleby, zwiększa się dostępność pierwiastków i wzmacnia system odpornościowy rośliny.

Nawozy oparte są przede wszystkim o naturalne surowce takie jak: humusy, fermentowany obornik, mikroorganizmy, aminokwasy i mikronizowane makroelementy. Cechą tych nawozów jest wysoka efektywność działania. Nawozy te przyczyniają się do wzrostu plonu, jakości oraz zmniejszenia pozostałości związków chemicznych.

Mamy nadzieję, iż nasza oferta uzyska Państwa aprobatę i uznanie.

strzałka do góry