Firma Agro Synteza to nowoczesna firma zajmująca się sprzedażą, doradztwem oraz rozwojem organicznej produkcji żywności. Firma posiada w sprzedaży organiczne produkty nawozowe, paszowe i żywieniowe. Produkty Agro Syntezy są innowacyjne pod względem zastosowania jak i właściwości. Innowacyjność tych produktów i usług polega na łączeniu nowoczesnych rozwiązań nauk inżynierii fizycznej i biologicznej.

Gleba, rośliny, zwierzęta, środowisko i człowiek to system wzajemnych połączonych reakcji.

"Biologia jest nieskończoną dziedziną, której środek leży wszędzie,
a zakres nigdzie."

Produkty firmy Agro Synteza są bezpieczne dla środowiska, zwierząt i ludzi. Znaczna większość tych produktów posiada certyfikaty ekologiczne. Oferowane usługi i towary przyczyniają się do ochrony gleby, wód oraz zwiększają zdrowotność ludzi i zwierząt.

Zakupując nasze produkty gwarantujemy naszym klientom:

  • zwiększenie plonów poprzez poprawę struktury gleby i większej bioróżnorodności,
  • obniżenie kosztów związanych z chemizacją rolnictwa, dzięki zwiększaniu naturalnej odporności roślin i zwierząt,
  • poprawę jakości plonów oraz zmniejszeniem pozostałości związków chemicznych,
  • poprawę zdrowia zwierząt zięki zwiększeniu naturalnej odporności,
  • poprawę zdrowia ludzi dzięki produkcji zdrowej ekologicznej żywności.

"Człowiek od początku swego istnienia
był pod wpływem środowiska
przyrodniczego i oddziaływał na nie.
Podobnie jak każdy ssak.
Ten okres nie przynoszący
większych szkód przyrodzie
skończył się w chwili,
gdy sięgnęliśmy po narzędzia."

Ewa Simonides

strzałka do góry